Retningslinjer for bruk av sesongkort

Sesongkort 2016/2017

Scandinavian Hammers tilbyr medlemmer å bruke 15 personlige sesongkort på Olympic Stadium. Vi har plasser på langsiden East Stand Lower Tier – omtrent ved 16-meters streken mot nord.

seteplasser

Kort som ikke benyttes av innehaverne, er disponible for alle medlemmer av Scandinavian Hammers på kamp-til-kamp basis.

De 15 medlemmene som har kjøpt egne sesongkort har første prioritet på sin egen plass samt ett ekstra sete, men i prinsippet kan alle medlemmer søke om å få bruke kortene til de kampene de ønsker.

Hvert enkelt medlem kan søke om bruk av 2 kort til hver hjemmekamp.

Reglene for tildeling og bruk av kortene er beskrevet i detalj under.

Våre seter finnes her:

Rad 17 Sete 171 : Ivar Konrad Lunde  

Rad 17 Sete 172 : Alexander Nielsen

Rad 17 Sete 173 : Kim Autzen

Rad 17 Sete 174 : Mikael Kaplan

Rad 17 Sete 175 : Bjørn Smestad

siktrad17

sikt fra rad 17

 

Rad 8 Sete 187 : Trond Larsen

Rad 8 Sete 188 : Trine Lise Larsen

 

Rad 7 Sete 187 : Jan Erik Borge

Rad 7 Sete 188 : Lars Bogstad

 

Rad 5 Sete 187 : Tore Søyland

Rad 5 Sete 188 : Richard Aas

Rad 5 Sete 189 : Erik Dammen

Rad 5 Sete 190 : Rune Jensen

Rad 5 Sete 191 : Tor-Arne Andreassen

Rad 5 Sete 192 : Gjermund Holt

sikt fra rad 5

sikt fra rad 5

 

REGLER FOR BRUK AV SCANDINAVIAN HAMMERS SESONGKORT 2016/17


 1. EIERE OG DISPOSISJONSRETT
  Scandinavian Hammers har bruksrett på inntil 15 sesongkort – avhengig av hvor mange som benytter eget kort for hver kamp. Innehaverne har full rett til å bruke sine egne kort, men hvis de ikke har gitt beskjed om dette innen fristen, går disse kortene med i trekningen.

Hvis innehaverne av sesongkort ønsker 1 ekstra plass, får de førsterett til å kjøpe dette. Retten gjelder kun hvis de selv skal bruke eget kort.

 1. HVEM KAN SØKE
  Det er kun medlemmer i Scandinavian Hammers som kan søke om å få bruke sesongkortene. Hvert medlem kan søke om bruk av inntil 2 kort til hver kamp, og den som søker må selv benytte 1 av kortene.  Navn på eventuell bruker nr 2 skal oppgis når man søker.
 2. HVORDAN SØKE
  Hver hjemmekamp har sin egen tråd i forumet. Søknad om bruk av kort meldes ved å skrive innlegg under den aktuelle tråden. Det skal oppgis navn på eventuell bruker nr 2 samt telefon nummer man kan kontaktes på.
 3. TREKNING OG TILDELING
  Trekning foretas ca 6 uker før kamp. Søknadsfristen vil stå oppgitt i den aktuelle billett-tråden på forumet. De medlemmer som har meldt interesse fram til denne datoen blir med i trekningen. Det er svært viktig at man gir beskjed innen fristen, dersom man likevel ikke er interessert i å være med i trekningen. Slik beskjed sendes til Bjørn Arne Smestad på e-post til billett@scandinavianhammers.com

Hvert medlem får tildelt 1 lodd i trekningen. Hvis 2 eller flere medlemmer søker samlet, vil de få tildelt tilsvarende antall lodd i trekningen. Alle søkere blir trukket ut, slik at de som ikke vinner blir satt opp på prioritert venteliste.

Søkere som ønsker å bruke 2 kort, kan bli tilbudt 1 kort dersom det ikke er flere tilgjengelig. Dersom søkeren avslår, går tilbudet videre til neste søker på trekningslisten.
I tilfeller hvor det er flere ledige kort enn samlet søkermengde, kan det tildeles flere enn 2 kort til søkere. Medlemmer som ønsker å benytte flere enn 2 kort kan skrive dette i sitt innlegg.

 1. PRIS OG BETALING
  Billettene til samtlige hjemmekamper selges for NOK 600,- til medlemmer, og for NOK 700,- til ikke-medlemmer.
  De som blir trukket ut som brukere må betale senest 10 dager etter trekning til respektive lands konto. Husk å påføre hva betalingen gjelder (navn på brukere av kortene og hvilken kamp det gjelder).

Norske medlemmer:
Bjørn Arne Smestad

Selvbyggerveien 246

0591 Oslo

Konto nummer 9710.16.80782                                                                                                                      

Svenske medlemmer:
Benytt dagsaktuell valutakurs for å omregne beløpet til svenske kroner, og betal til Scandinavian Hammers konto i Sverige v/ Lars Junestav. Bankgiro nummer: 267-4422.

Danske medlemmer:
Benytt dagsaktuell valutakurs for å omregne beløpet til danske kroner, og betal til Scandinavian Hammers konto i Danmark v/Lars Andersen. Kontonummer 0723-867-479 Reg.nr. 2104.

 1. BRUK AV KORTENE
  Kortene må ikke lånes ut eller videreselges, verken til medlemmer eller ikke-medlemmer. Brudd mot dette vil føre til umiddelbar utestenging fra tilgang til billetter gjennom Scandinavian Hammers. Det vil også kunne medføre ytterligere reaksjoner.

Det er også særdeles viktig at de som bruker kortene oppfører seg skikkelig. Vi har plasser blant trofaste, gode supportere, og vi må også opptre som det.

Man skal ikke på noen måte være overstadig beruset. Uønsket adferd fra de som låner kortene vil slå tilbake på sesongkortholderne, og på Scandinavian Hammers. I verste fall kan det medføre at kortinnehaveren fratas kortet og utestenges fra hjemmekampene på livstid.


 1. UTLEVERING AV SESONGKORTENE
  Foran hver kamp vil 1 av brukerne bli utpekt som ansvarlig for å dele ut billettene. Overlevering skjer nøyaktig 45 minutter før avspark. Vårt møtested er ved inngangen til Aquatics Centre – på vei fra Stratford Station via Westfield Shopping Centre mot stadion. Inngangspartiet er under tak, slik at man er beskyttet mot regnvær.
oversiktskart

oversiktskart

inngang

tak

Brukere som ikke møter til avtalt tid kan ikke regne med å få tilgang til kortene. Det er derfor helt avgjørende at man møter opp i god tid. Dersom uforutsette hendelser oppstår, må man varsle utdelingsansvarlig i god tid før avtalt overlevering. Dette gir imidlertid ingen garanti for å få tilgang til billettene.
Medlemmene må sjekke den aktuelle billettråden for å se hvem som er ansvarlig for utdelingen. Denne tråden bør sjekkes helt fram til avreisedato, da det kan forekomme sene endringer.

 

 1. CUPKAMPER
  Kortinnehaverne må selv kjøpe retten til bruk av eget kort på cupkamper. Dersom ikke annet blir bestemt, disponerer derfor eierne eget kort til slike kamper.
 2. BORTEKAMPER
  Sesongkortene kan brukes til å søke om billetter i West Hams seksjon på bortekamper. Medlemmer som ønsker slike billetter kan rette henvendelser til Bjørn Arne Smestad på e-post til billett@scandinavianhammers.com Vi vil da søke om det aktuelle antall billetter på sesongkortholdernes navn. Vi tar forbehold om at innehaverne av våre sesongkort selv benytter denne muligheten å kjøpe billett. I og med at West Hams kvote er variabel, kan vi heller ikke garantere at medlemmenes ønsker alltid imøtekommes.

Søknader om bortebilletter er bindende, da utgiftene til kjøp belastes undertegnede direkte. Vær også ute i god tid med slike ønsker, da fristen for å søke som regel er lang tid før den aktuelle kampen. Mer informasjon om billettkvote, frister, priser og lignende kan finnes på West Hams hjemmeside på internett.

 

 

Del dette...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter