Årsmøte 2016

Innkalling til årsmøte 2016 i Scandinavian Hammers

 

Sted: Oslo, Nordre Åsen. Eksakt adresse kommer.
Dato: 04.06.16
Kl.: Ca. 15:00 – 16.30 (etter supportercupen)

Til behandling foreligger:

 

  1. Valg av møteleder som også er ordstyrer
  2. Valg av protokollundertegner(e)
  3. Godkjennelse av innkallingen
  4. Regnskap 2015
  5. Budsjett 2016
  6. Valg av medlemmer til styret
  7. Innkommende saker

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være hos styre 14 dager før årsmøte. Fullstendig saksliste gjøres tilgjengelig 1 uke før årsmøte.

 

Oslo, 04.05.2016
På vegne av styret i Scandinavian Hammers

_____________________________
Tore Søyland
Styrets leder

Legg igjen en kommentar