Årsmøte 2017

Årsmøte i Scandinavian Hammers 03.06.2017

Sted:     Oslo, Nordre Åsen(der supportercupen avholdes ved Scandinavian Hammers sin base)

Dato:     03.06.16

Kl.:         15:00 – 16.00

Til behandling foreligger:

1. Konstituering
A) Valg av møteleder som også er ordstyrer
B) Godkjennelse av de stemmeberettigete
C) Valg av referent og minst et medlem som protokollvitne
D) Godkjennelse av møteinnkallingen

2. Årsberetning og regnskap for 2016

3. Innkomne forslag
Forslag om endring av § 6 i vedtektene

4. Valg av medlemmer til styret
A) Valg av nestleder(velges for 2 år)
B) Valg av styremedlemmer(velges for ett år)

 

Leder er ikke på valg(valgt for 2 år i 2016)

 

Oslo, 20.05.2017

Styret i Scandinavian Hammers

 

Erik T. Dammen                                               Mats Pettersen                Remy Kongsvoll

Styrets leder                                     Redaktør nett                   Webmaster

 

Jostein S. Køhn                                 Øyvind Smith

Nestleder                                           Økonomiansvarlig

 

Årsberetning for 2016

Tillitsvalgte

Siden forrige årsmøte har tillitsvalgte vært

Styret:

Leder: Erik T. Dammen

Nestleder: Jostein S. Køhn

Webmaster: Remy Kongsvoll

Nettredaktør: Mats Pettersen

Økonomi: Øyvind Smith

Det bør imidlertid påpekes at tillitsvalgte(styret) ble endret i juni 2016. Styret før årsmøte 2016 var:

Leder: Tore Søyland

Nestleder: Lasse Junestav

Webmaster: Henning Elvenes

Turansvarlig: Erik T. Dammen

Redaktør nett: Mats Pettersen

Redaktør Bubbles: Dag M. Vegel

Økonomi: Øyvind Smith

Kommentar Regnskap

Supporterklubben hadde et overskudd på kr 77.468 i 2016. Dette var en økning fra 2015 på ca. kr 57.000.

Dette skyldes i hovedsak omlegging av medlemskontingent til å bli en årlig avgift.

Det var en økning i salg av supporterturer på over 200 000 kr. Men dette ga ingen større innvirkning på resultatet da kostnader for turene økte tilsvarende.

Ellers var det ingen større endringer i kostnadene eller inntektene til supporterklubben.

Klubben hadde pr 31.12.2016 en selskapskapital på ca 164.000 kr. Samt en bankbeholdning på 165.000 kr.

Kommentar budsjett

Det er store usikkerhetsmoment rund størrelsesordenen rundt salg av supporterutstyr og supporterturer.  Dette er uansett aktiviteter der supporterklubben ikke tar sikte på at dette skal generere overskudd, men kun dekke kostnader. Dermed vil det ikke påvirke resultat i så stor grad.

Aktiviteter og medlemstilbud

Det ble utgitt 2 utgaver av medlemsbladet Bubbles i 2016 og bladet har fått nytt format og layout. Vi har fått ny nettside som er gradvis forbedret utover året til et godt resultat. Vi har åpnet opp Facebook gruppe og side. Scandinavian Hammers sine 15 sesongkort er i bruk til alle hjemmekamper og det bestilles bortebilletter på sesongkortene til stort sett alle bortekamper. Ordningen med sesongkortene oppleves at fungerer godt. 3 supporterturer har vært arrangert, hvorav den ene var en familie tur med fokus på barna. Som vanlig stilte Scandinavian hammers opp i supportercupen og det ble holdt bankett etter cupen. Med ble arrangert julebord i flere byer, dratt i gang av våre medlemmer.  Vi har lagt om strukturen på medlemskontingent til å gjelde for periode tilsvarende ett kalenderår. Omlegging ble gjort gjeldende fra juni 2016. Scandinavian Hammers fikk ny logo i 2016.

Det er gjennomført 2 styremøter i 2016. Nyvalgt styret har i tillegg hatt utstrakt kontakt resten av året etter valg gjennom kommunakasjonstjenesten WhattsApp.

Styret vil takke styremedlemmer som ikke stilte til gjenvalg ved årsmøte i 2016 for den jobben de har gjort for Scandinavian Hammers. Her var det flere med mange års verv i supporterklubben. I tillegg takke alle bidragsytere til Bubbles. Ekstra takk går til Bjørn Arne Smestad(sesongkort), Arild Østbø og Pål Hovland(Bubbles), Styrk Egil Andersen(Bubbles trykk) og Alexander Middleton(sosiale medier) som alle er med å bidrar til at vi holder aktivitetsnivået oppe i supporterklubben.

 

Innkomne forslag

  • 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis. Kontingenten gjelder for en periode tilsvarende 1. kalenderår. Familiemedlemskap er en engangskontingent som årsmøte fastsetter. Medlemmer som skylder kontingent etter to betalingsvarsler har ikke stemmerett eller andre rettigheter. De kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før ny kontingent er betalt.

Endres til:

  • 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis. Kontingenten gjelder for en periode tilsvarende 1. kalenderår. Familiemedlemskap kan kjøpes i husstander der det allerede er et aktivt ordinært medlemskap og betales sammen med det ordinære medlemskapet. Medlemmer som skylder kontingent etter to betalingsvarsler har ikke stemmerett eller andre rettigheter. De kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før ny kontingent er betalt.

 

Forslaget er sendt inn av styret. Vi ønsker å endre familiemedlemskapet til et «aktivt medlemskap» som må fornyes hvert år. Forslag til kontingent er kr. 50,-. Ellers endres ikke forutsetningene i medlemskapet.

 

Valg:

Alle som sitter i styret stiller til gjenvalg. Leder er valgt for to år og skal ikke velges i år. Nestleder velges i år for to år.  Det foreslås at Alexander Middleton velges inn i styret og at styret økes med 1 person. Dette er i henhold til vedtektene våre som sier at styret skal bestå av 5-7 personer.

Leder: Erik T. Dammen(ikke på valg)

Nestleder: Jostein S. Køhn(for 2 år)

Webmaster: Remy Kongsvoll

Nettredaktør: Mats Pettersen

Økonomi: Øyvind Smith

Sosiale medier: Alexander Middleton

 

Legg igjen en kommentar