Årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte 2017 i Scandinavian Hammers

 

Sted: Oslo, Nordre Åsen. Eksakt adresse kommer.
Dato: 03.06.17
Kl.: Ca. 15:00 – 16.30 (etter supportercupen)

Til behandling foreligger:

 

  1. Valg av møteleder som også er ordstyrer
  2. Valg av protokollundertegner(e)
  3. Godkjennelse av innkallingen
  4. Regnskap 2016
  5. Budsjett 2017
  6. Valg av medlemmer til styret
  7. Innkommende saker

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være hos styre 14 dager før årsmøte. Fullstendig saksliste gjøres tilgjengelig 1 uke før årsmøte.

 

Oslo, 01.05.2017
På vegne av styret i Scandinavian Hammers

_____________________________
Erik T. Dammen
Styrets leder

Del dette…Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Legg igjen en kommentar