Årsmøte i Scandinavian Hammers

Sted:     Google Meets 

Dato:     30.09.2021

Kl.:         19:00 – 20:00

Link til møtet: https://meet.google.com/wfr-iane-dvb

Google meets kan kjøres i nettleser eller i app.

 

Til behandling foreligger:

 1. Konstituering
  A) Valg av møteleder som også er ordstyrer
  B) Godkjennelse av de stemmeberettigete
  C) Valg av referent og minst et medlem som protokollvitne
  D) Godkjennelse av møteinnkallingen
 2. Årsberetning og regnskap for regnskapsåret 01.07.20 – 30.06.21
 3. Valg av medlemmer til styret
  A) Valg av nestleder (velges for 2 år)
  B) Valg av styremedlemmer (velges for ett år)

Leder er ikke på valg (valgt for 2 år i 2020)

 1. Evt. innkomne saker

Det er ikke meldt inn saker til årsmøte. Vi setter av tid til spørsmål og diskusjon rundt supporteklubben vår. 

Oslo, 25.09.2021

Styret i Scandinavian Hammers

Erik T. Dammen

Mats Pettersen

Remy Kongsvoll

Alex Middleton

Bjørn Smestad

Arild Østbø

Geir Osvald Storengen

Legg igjen en kommentar