Årsmøte SH 16.09.19

Oppdatert 10.09.19 

Det blir avholdt årsmøte i Scandinavian Hammers mandag 16.09 i Oslo. Sted kommer vi tilbake til. Det blir servert enkel mat med en enhet drikke til deltakere på årsmøte. West Ham spiller borte mot Aston Villa denne kvelden og vi ser selvsagt kampen sammen på pub etter møte. Håper å se mange medlemmer på en hyggelig sosial samling med årsmøte og kamp. 

Årsmøte i Scandinavian Hammers 16.09.2019

Sted:     Sport 33 Thorvald Meyersgt. 33, 0555 Oslo,

Dato:     16.09.19

Kl.:         18:30 – 20:00

Til behandling foreligger:

1. Konstituering
A) Valg av møteleder som også er ordstyrer
B) Godkjennelse av de stemmeberettigete
C) Valg av referent og minst et medlem som protokollvitne
D) Godkjennelse av møteinnkallingen

2. Årsberetning og regnskap for 2018

3. Valg av medlemmer til styret
A) Valg av nestleder (velges for 2 år)
B) Valg av styremedlemmer(velges for ett år)

Leder er ikke på valg (valgt for 2 år i 2018)

Øyvind Smith går ut av styret. Geir Osvald Storengen stiller til valg som ansvarlig for økonomi og medlem.

4. Evt. innkomne saker

Det er ikke meldt inn saker til årsmøte. Vi setter av tid til spørsmål og diskusjon rundt supporteklubben vår.

Oslo, 08.09.2019

Styret i Scandinavian Hammers

Erik T. Dammen

Mats Pettersen

Remy Kongsvoll

Alex Middleton

Jostein S. Køhn

Øyvind Smith

Mvh

Styret i Scandinavian Hammers

Legg igjen en kommentar