Ekstraordinært årsmøte 23.01.2016

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Scandinavian Hammers

Sted: Dovrehallen, Storgt 22 Oslo
Dato: 23.01.16
Kl.: 14.00 – 15.00

Til behandling foreligger:

 

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av protokollundertegner(e)
 3. Godkjennelse av innkallingen
 4. Forslag til vedtektsendring 1
 5. Forslag til vedtektsendring 2
 6. Forslag til vedtektsendring 3

 

Vedlegg 1: Gjeldende vedtekter

Vedlegg 2: Forslag til vedtektsendringer

 

Oslo, 31.12.2015
Styret

Scandinavian Hammers

 

 1. Forslag til vedtektsendring.

 

Innkommet forslag til vedtektsendring fra medlem Ingvar Frostad. Bakgrunnen for forslaget er å sikre kontinuitet i styret og å sikre at generalforsamlingen ikke «kuppes». Forslaget er utgangspunktet vedtatt på generalforsamling i 2013, men det er ikke laget nye vedtekter etter dette.

 

Dagens § 5:

 

 • 5 Stemmerett og valgbarhet

 

Alle ordinære medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Familiemedlemmer/juniormedlemmer har ikke stemmerett.

 

 

Forslag til ny § 5:

 

 

 • 5 Stemmerett og valgbarhet

 

Ordinære medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Familiemedlemmer/juniormedlemmer har ikke stemmerett.  For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og ha hatt gyldig medlemskap i minst én måned. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Leder og nestleder velges enkeltvis hvert annet år slik at de ikke er på valg samme år. Øvrige styremedlemmer velges samlet. Funksjonstiden for styrets medlemmer er normalt to år.

 

 

 1. Forslag til vedtektsendring.

 

Styret i Scandinavian Hammers foreslår å endre medlemskontingent til at vi har en årskontingent som følger kalenderåret. I dagens ordning betales det for 5 utgaver av Scandinavian Bubbles. Grunnen til at vi ønsker endringen er at det blir enklere å administrere og at økonomien blir mer ryddig. Vi får mer forutsigbare inntekter, og kan lettere budsjettere.

 

Nåverende  § 6

 

 • 6 Kontingent

 

Kontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis. Kontingenten gjelder for en periode tilsvarende 5 utgaver av medlemsbladet. Familiemedlemskap er en engangskontigent som årsmøte fastsetter. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 2 nummer av medlemsbladet, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før ny kontingent er betalt.

 

Ny § 6

 

 • 6 Kontingent

 

Kontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis. Kontingenten gjelder for en periode tilsvarende 1. kalenderår. Familiemedlemskap er en engangskontingent som årsmøte fastsetter. Medlemmer som skylder kontingent etter to betalingsvarsler har ikke stemmerett eller andre rettigheter. De kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før ny kontingent er betalt.

 

 1. Forslag til vedtektsendringer

 

Det står i vedtektene at foreningen ble stiftet i  21.10.2009. Det ble da gjort et stiftelsesdokument i forbindelse med registrering i Brønnøysund. Vi har sjekket med Brønnøysund. Ved registrering av foreninger der f. eks ikke stiftelsesdokument lenger eksisterer vil det holde med å dokumentere drift av foreningen tilbake i tid. Vi har tilgang til f. eks. samtlige Scandinavian Bubbles som viser aktivitet i klubben. Foreslår derfor at vi endrer § 1 i vedtektene.

 

Nåverende § 1:

 

 • 1 Foreningens navn

 

Foreningens navn er Scandinavian Hammers. Foreningen ble stiftet 21.10.2009

 

Forslag til ny § 1:

 

 • 1 Foreningens navn

 

Foreningens navn er Scandinavian Hammers. Foreningen ble stiftet 12.10.1988.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar