Informasjon vedrørende Bubbles

Bubbles sendes ut om kort tid og som medlemmene sikkert har lagt merke til er dette sesongens eneste utgave av bladet. Årsaken til at antall utgaver er redusert går rett og slett på kapasitetsutfordringer. I mangel av en redaktør for bladet har styret de siste årene fungert som et redaksjonskollektiv hvor oppgavene er fordelt, men hvor hoveddelen har blitt liggende på leder Erik T. Dammen.

Det er mange utfordringer knyttet til å gi ut papirutgaven av Bubbles slik vi har gjort i klubbens 30 år gamle historie og som følge av mange hensyn har styret kommet frem til at bladet dere snart har i postkassa vil være det siste i papirformat.

Som erstatning for det tradisjonelle Bubbles ønsker vi å ta supporterklubben inn i en mer digital hverdag. Hvordan dette vil fremstå i praksis vil vi måtte komme tilbake til.

En endring av medlemskontingenten som følge av at Bubbles faller bort vil foreslås til årsmøtet.

Styret ønsker å understreke at medlemsskapet i Scandinavian Hammers fremdeles vil inkludere fordeler som muligheter til å være med i trekning av prisgunstige billetter til West Hams hjemmekamper, felles supporterturer, medlemsskap i felles facebook-gruppe med mer. I tillegg tas det sikte på å innføre regionale julebord på utvalgte steder i landet, minimum Oslo.

Dersom det skulle være noen av medlemmene som skulle ønske å ta det fulle redaktøransvaret for det tradisjonelle Bubbles så vil vi selvsagt være åpne for å diskutere om bladet likevel skal videreføres. Innspill på dette må være styret i hende senest 20. mai.

Som kommunisert tidligere ønsker vi også innspill fra medlemmer som kunne tenke seg å levere stoff til nettsiden eller andre digitale medier som vi vil jobbe med fremover. De som kan tenke seg å bidra er velkommen til å ta kontakt med en av oss i styret.

Mvh

Styret i Scandinavian Hammers

Legg igjen en kommentar