Innkalling til årsmøte for Scandinavian Hammers

Tid: Søndag 27.09.20 kl. 19:00

Sted: Avholdes digitalt på Google Meet

Medlemmer som vil delta på årsmøte sender en mail til: media@scandinavianhammers.com. Deltagerne vil motta en link til møte på mail. Google meets kan kjøres i nettleser eller i app.

 

Agenda på årsmøte:

  1. Konstituering av møte
  2. Årsmelding
  3. Regnskap
  4. Budsjett
  5. Behandle innkomne forslag
  6. Valg av styre

 

Innkomne forslag må sendes til styret 14 dager før årsmøte. Vi må derfor ha innkomne forslag seneste 13.09. Fullstendig saksliste vil foreligge 7 dager før årsmøte, 20.09.20.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Scandinavian Hammers

Legg igjen en kommentar