Medlemsinformasjon – medlemskontingent på mail

Omlegging av medlemskontingent i Scandianavian Hammers – Faktura sendes på mail.

I løpet av uke 26 vil det sendes ut faktura for årskontingent i Scandinavian Hammers. Pga. en teknisk feil fikk vi ikke sendt fakturaene ved Bubbles, som var opprinnelig plan. Den kommer derfor på mail. Medlemskontingenten er lagt om fra å gjelde for 5 utgaver av Bubbles til å bli en årlig avgift. Endringen er vedtatt på ekstraordinært årsmøte i januar 2016. Protokoll fra møtet finner du forøvrig i Bubbles 127. Medlemskontingent er kr. 250,- pr. år. Ved årets kontingent trekkes det kr. 50,- for blader man har betalt for, men ikke fått. Har du for eksempel betalt frem til blad 128 vil din faktura være på kr. 200,-. Betaling til blad 129 gir faktura på 150,- osv. En årsavgift er lettere å administrere så vi er veldig fornøyd med å få dette på plass. Håper naturligvis alle vil fortsette som medlemmer i Scandinavian Hammers. Spørsmål knyttet til årskontingenten kan rettes til medlem@scandinavianhammers.com.

Styret i Scandinavian Hammers.

Legg igjen en kommentar