Saksliste årsmøtet 2020

Tid: Søndag 27.09.20 kl. 19:00

Sted: Avholdes digitalt på Google Meet

Saksliste på årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer, referent og representanter til å signere protokoll
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Vedtektsendringer
  6. Budsjett
  7. Valg av styre

Det er ikke kommet inn noen forslag til saker.

Registrering av stemmeberettigede medlemmer sjekkes opp mot de som er pålogget. Viktig at det benyttes fullt navn ved pålogging til møtet. Vi legger ut link i god tid før møtet.

Regnskap, forslag til vedtektsendringer og medlemmer på valg publiseres på nettsiden dagen før årsmøtet.

 

Mvh.

Styret i Scandinavian Hammers

Alexander Middleton

Born a hammer... halvt nordmann, halvt engelskmann med røtter fra Ilford. Vokst opp med sommerferie, påskeferie, juleferie og diverse hos besteforeldre i Ilford. West Ham kamp fast innslag på hver tur så lenge det var innafor sesong.. Come on you irons!

Legg igjen en kommentar